Informuję o przerwie urlopowej w dniach od 7.07 do 22.07.2018r.
Dokonane zamówienia będą zrealizowane po tym terminie.